Hva er skattegrensene for min bedrift?

 

I anledning mottagerens 25, 40, 50 eller 60 års tjenestetid i bedriften er det anledning til å gi gaver opp til en verdi inntil 8.000 kroner.

Utgjør verdien av gaven mer enn beløpsgrensene, skattlegges det overskytende. Benyttes andre runde år for tjenestejubileum, kan gaver også ved disse anledningene gi grunnlag for fritak. Dette gjelder ikke for jubileum under 25 år (for eksempel 20 års tjenestetid i bedriften) og ikke for gaver som gis oftere.

Hvis gaven er en jubileums- eller oppmerksomhetsgave kan du få en skattefri gave inntil 3.000 kroner. Utgjør verdien mer, skattlegges det overskytende beløp fullt ut som lønn.

Som jubileums- eller oppmerksomhetsgave etter disse forskrifter regnes gave fra arbeidsgiver i anledning av at:

  • bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25 (for eksempel 75 år eller 125 år). Har bedriften bestått i 50 år eller et antall år som er delelig med 50, vil skattefritaket gjelde verdier inntil 4.500 kroner.
  • mottakeren gifter seg eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år, eller
  • mottakeren går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften.
  • gave i form av gjenstand (julekurv ol) når verdien ikke overstiger 1.000 kroner i løpet av inntektsåret, og bedriften ikke fradragsfører kostnaden. Utgjør verdien av gaven mer enn 1.000 kroner skattlegges det overskytende.

Det er mulig å motta flere skattefrie gaver innenfor samme år.

2018: Skattefrie gaver til jubileum, merkedager, runddager mv.

Beløp

(inkl. mva)

Ansettelsestid 25, 40, 50 og 60 år

kr 8 000

- gullklokke med inskripsjon

kr 12 000

Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25

kr 3 000

Bedriften har bestått i 50 år eller antall år delelig med 50

kr 4 500

Arbeidstaker gifter seg

kr 3 000

Arbeidstaker fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år

kr 3 000

Arbeidstaker går av med pensjon eller av annen grunn slutter etter minimum 10 år

kr 3 000

Premier for forslag til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder i bedriften (premie pr år)

kr 2 500


Endringene i reglene som gjelder fom. inntektsåret 2019 er:

  • Grensen for oppnådd tjenestetid settes ned til 20 år. Etter dette kan det gis en gave inntil kr. 8 000 hvert tiende år. Regelen om gullklokke med inskripsjon blir opphevet.
  • Beløpsgrensen for jubileums- eller oppmerksomhetsgave økes til kr 4 000.
  • Skattefritaket for gaver når bedriften har bestått i 50 år eller antall år delelig med 50 blir opphevet
  • Skattefritaket for premie på inntil kr 2 500 for forslag til forbedring av organisasjonen og arbeidsmetoder blir opphevet.
  • Andre gaver (for eks. julegaver mv.) som ikke overstiger kr 1 000 pr. år blir endret slik at arbeidsgiver kan kreve fradrag på lik linje med de andre skattefrie gavene

Det er bedriftens eget ansvar å være innenfor skattegrensene.